Stuktur Organisasi
Guru & Staff
...

Kepala Sekolah
Zaenal Abidin, S.T.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2004

...

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Haryono, S.Hum.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2010

...

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
Mokhamad Nurfadlil, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2010

...

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana
Tri Budoyo Gunadi, S.Pd.,M.Si.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2002

...

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri
Dra. Widada


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2002

...

Bendahara
Suprapto, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2002

...

Guru
Mohkhamad Bakri Abaisan, S.Pd.,Si.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2015

...

Guru
Sumaryono,S.Pd.,M.Si.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2004

...

Guru
Drs. Dwi Anugrah Mandiroadi, M.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2019

...

Guru
Sri Lestari, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2004

...

Guru
Dinar Adiyanti, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2014

...

Guru
Dewi Kartikawati, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2019

...

Guru
Achmad Pujiyanto, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2017

...

Guru
Ika Yulianti, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2014

...

Guru
Mardiasih, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2004

...

Guru
Dwipradja Supradinata, S.T.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2014

...

Guru
Eny Widyaningsih, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2013

...

Kepala Tata Usaha
Surati


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2004

...

Guru BK
Ambar Novitasari, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2004

...

Guru BK
Setyani Candra Dewi, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2004

...

Karyawan
Wido Ikaningrum


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2010

...

Karyawan
Agus Sapta


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2019

...

Karyawan
Yasir


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2013

...

Kepala Jurusan
Sunarmo, S.Pd.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2004

...

Kepala Bengkel
Prihantara, S.T.


NIP: 2147483647

Dari Tahun 2005

Logo SMK